నమస్కారం..ఫోటోషాప్ నేర్చలనుకునే వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా వుంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండ చూసి నేర్చుకోండి. నచ్చితే లైక్ మరియు షేర్ చేయగలరు. ధన్యవాదాలు.
Hi friends in this video you will learn about Photoshop selection tools (Marquee tool, Move Tool) in telugu.
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
LIKE – SHARE – SUBSCRIBE – COMMENT
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`
Link for Subscribe : www.youtube.com/www.youtube.com/learncomputerteluguvideotutorials
Facebook Page : www.facebook.com/learncomputerteluguchannel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~VIDEOS PLAY LIST LINK~~~~~~
0. Play All Photoshop Tutorials in Telugu
https://www.youtube.com/watch?v=bTUOsM08Fh4&list=PLgHflJC6dqUaj-rM3YD9GhEmfyOCFk7Qz

1.Play all videos Computer Tips and Tricks In Telugu:

2.Play all videos Computer Shortcut Keys In Telugu Tutorial:

3.Ms Excel Tips and Tricks in Telugu 2007/2010/2016:

4.MS Excel 2007 Practice Tutorials in Telugu:

5.Complete Ms Office Course in Telugu:

6.Ms Excel 2007 Tutorials in Telugu – తెలుగులో:

7.Microsoft Word 2007 Tutorials in Telugu:

8. Windows 7 Tutorials in Telugu:

9. Computer Basics in Telugu Lessons:

10.Play all 45 videos Internet Related Videos In Telugu – తెలుగులో:

11. Computer Tips and Tricks in Telugu:

12.Play all 5 videos Microsoft Power Point:

13.Play all 25 videos Tips Computer & Mobile:

14.Play all 28 videos TALLY COURSE TUTORIALS in Telugu:

Thank you.
llearn computer,in telugu,telugu video tutorial,learn computer telugu channel,learn adobe photoshop 7.0 in telugu,Learn Photoshop,Adobe Photoshop Tutorials In Telugu,photoshop editing tutorial in telugu,photoshop,telugu,photoshop in telugu,adobe,install,computer basics in telugu,photoshop tutorial in telugu full,how to use photoshop,photoshop selection tools in telugu,lasso tool photoshop,magic wand tool

source