Denne videoen er en del av Kikoras Geogebra sertifiseringskurs. Se her for mer info: http://www.kikora.no/geogebra. Kurset er laget i samarbeid mellom Kikora, GeoGebra, Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen og Senter for IKT i utdanningen. Kursene er tilpasset henholdsvis mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole og leder til offisiell sertifisering som GeoGebra-bruker.

Denne videoen er tilpasset mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

Forfatter: Sigbjørn Hals

Denne video er dobbeltlisensiert under Youtube standard licence og Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

source